Niels Philbert

Book a call with me:

20 minutter indledende samtale

Indledende "er det rigtigt for dig"-samtale.

Frokosttur

Vi går en tur sammen - over telefonen.

40 minutters session

Sparringssession på 40 minutter over telefon

Walk n Talk (Amager)

Walk n Talk på 120 minutter